ΥΠΕΣ: 2η Τακτική Επιχορήγηση 2023 στους Δήμους – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9907/08.02.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό , 135.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 247.761,65 €.

Τα ποσά για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 169.215,20
ΓΟΡΤΥΝΙΑ: 247.761,65
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: 234.595,25
ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 140.550,74
ΤΡΙΠΟΛΗ: 683.347,57