ΥΠΕΣ: 4η Τακτική Επιχορήγηση 2024 στους Δήμους – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31306/02.04.2024 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό , 144.600.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τέταρτη (Δ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2024 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 372.658,63 €.

Τα ποσά για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 248.225,87
ΓΟΡΤΥΝΙΑ: 372.658,63
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: 309.804,96
ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 208.282,61
ΤΡΙΠΟΛΗ: 768.430,27