ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση Δήμων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55904/29.08.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 28.060,00 €.

Τα ποσά για τους υπόλοιπους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: 35.000,00 €
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: 25,450,00 €
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: 22,680,00€
ΤΡΙΠΟΛΗΣ: 141,400,00 €