Υποτροφία σε Γορτύνιο φοιτητή από το Ίδρυμα Σακελλαρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Η Δ.Ε. Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μια (1) υποτροφία σε πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των ΑΕΙ της χώρας, που αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου 18,5 και άνω. Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η καταγωγή (η οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να είναι από την τέως επαρχία Γορτυνίας), ο βαθμός εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, ο βαθμός Λυκείου και η Διαγωγή.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 31/10/2023. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στα γραφεία, Πατησίων 14, 7ος όροφος, τηλ. 210.38.27.941 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, www.idrymasakellariou.gr.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ