Έναρξη αντιπυρικής περιόδου στη Γορτυνία

Σε ισχύ βρίσκονται τα μέτρα της αντιπυρικής περιόδου για το 2021 έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.

Με σκοπό την προστασία του φυσικού μας πλούτου και με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται στη χώρα μας οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην ανθρώπινη αμέλεια, κάθε χρόνο τίθενται σε ισχύ αντιπυρικά περιοριστικά μέτρα.

Το διάστημα αυτό απαγορεύεται η καύση και χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.

Ειδικότερα απαγορεύεται:

  • Κάθε χρήση φωτιάς, φλόγας ή σπίθας στην ύπαιθρο.
  • Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  • Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων πυρακτωμένων υλών.
  • Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση εύφλεκτων υλών ή απορριμμάτων.
  • Το κάπνισμα μελισσών.

Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούνται επίσης οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων εύφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β’, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94 και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2021 & 4/2012).

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν:

  • με τον Δήμο Γορτυνίας στο τηλέφωνο 2795360300, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00,
  • με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κ. Δημήτριο Καζά, στο τηλέφωνο 6936947007,
  • καθώς και με το τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Γορτυνίας στο τηλέφωνο 2975360503, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΖΑΣ