Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γορτυνίας

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Στάθης Κούλης ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Καζά του Φρήστου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας σε αντικατάσταση του κου Βασιλείου Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη. Ακόμα ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο Λεωνίδα Συριόπουλο του Ιωάννη, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας σε αντικατάσταση του κου Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου.