Απογραφόμαστε στο Δήμο Γορτυνίας

Η απογραφή πληθυσμού 2021 έχει ξεκινήσει. Είναι πολύ σημαντικό να απογραφούμε στο Δήμο Γορτυνίας και να παροτρύνουμε συγγενείς και φίλους να κάνουν το ίδιο. Ο πληθυσμός που θα καταγραφεί στη Γορτυνία θα καθορίσει, για τα επόμενα δέκα χρόνια, κρίσιμα μεγέθη για το Δήμο. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα καθορίσει το μέγεθος των κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει ο Δήμος για λειτουργικούς σκοπούς
  • Θα προσδιορίσει το ύψος των χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
  • Θα ρυθμίσει αναλόγως διοικητικά και νομικά θέματα για την περιοχή μας
  • Θα δώσει μια σαφή εικόνα γύρω από τη δυναμική των Τοπικών μας Κοινοτήτων κ.α.

 Γι’ αυτό λοιπόν δηλώνουμε πως ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ στο Δήμο Γορτυνίας και ενημερώσουμε συγγενείς και φίλους προκειμένου να απογραφούν και αυτοί!

 Η απογραφή διενεργείται ως εξής:

  1. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου κάθε κατοικία θα λάβει από τους απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ έναν κλειστό φάκελο με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία.
  2. Ύστερα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτό κωδικό και τους κωδικούς taxis μπαίνοντας στο gov.gr και στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, θα μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοικοκυριού του. Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.
  3. Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου όσοι πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη συνήθη μέθοδο του «πόρτα-πόρτα». Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Τέλος, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ: https://www.statistics.gr/el/census-2021-process

Ένα χρήσιμο video:

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ