Αυτοψία σε σπήλαιο Μονής Κλειβωκάς!

moni kleivokas2

Πλησίον της Ιεράς Μονής Κλειβωκάς Δ.Ε. Κοντοβαζαίνης υπάρχει σπήλαιο, για το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ αυτοψία ή εξερεύνηση. Το Σπήλαιο αυτό το γνωρίζουν κυρίως οι Κοντοβαζαινίτες, οι Διβριτσιώτες και οι Σπαθαραίοι. Ένας από τους τελευταίους, ο Δημήτρης Βεργέτης, ο επονομαζόμενος “Τσολιάς της Βυτίνας”, από μόνος του ανακίνησε το θέμα, στέλνοντας στις 20/7/2020 σχετική επιστολή στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Τμήμα Αρχαιοτήτων και Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων. Και ώ του θαύματος η Εφορεία σε χρόνο ρεκόρ 23/7 του απάντησε αμέσως: “Η υπηρεσία μας θα εντάξει την ανωτέρω θέση στο επόμενο πρόγραμμα αυτοψιών της στην περιοχή”. Το κείμενο υπογράφει ο Προϊστάμενος της Εφορείας Ανδρ. Ντάρλας, Αρχαιολόγος. Αξιέπαινη η πρωτοβουλία του κ.Βεργέτη, που ενδεχομένως οδηγήσει σε σημαντικά ευρήματα.