Γιατί δεν ονομάζεται  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» το Πανεπιστήμιο της Τρίπολης;

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ο Πατέρας της Ελευθερίας της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό. Ήταν εκείνος που με τις τεράστιες νίκες του κατά των Τούρκων μπόλιασε τους Έλληνες με Εθνική Περηφάνια που φτάνει έως τις μέρες μας και θα παραμείνει αμάραντη στους αιώνες , για να εμπνέει το Εθνικό Φιλότιμο και το Φρόνημα . Και δεν είναι μόνον αυτό : Εκτός από τις εθνικές παρακαταθήκες του, ο Γέρος του Μοριά , άφησε πίσω του και ζωντανές παρακαταθήκες για τους Νέους και για την Ελληνική Παιδεία .

Στην ομιλία του προς τους Γυμνασιόπαιδες , στην Πνύκα , στις 8 Οκτωβρίου 1838 , ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πει (μεταξύ άλλων) και τα εξής :

«…Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μᾶς αὐξήσῃ καὶ θὰ μᾶς εὐτυχήσῃ. Ἀλλὰ διὰ νὰ αὐξήσομεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, (…)

Πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. (…)

Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, να μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρδα. Νὰ δοθεῖτε εἰς τὰς σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον, δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσαρους – πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας, καὶ να μείνετε ἀγράμματοι.

Νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γεροντοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, «μύρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαινε».

Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ να κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας. (….)

Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε·»

Όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το 2000 , με έδρα την Τρίπολη , υπήρξαν φωνές, δυστυχώς μεμονωμένες , οι οποίες έθεσαν δημοσίως το θέμα της ονομασίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε :

«Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» .

Τι πιο αυτονόητο απ’ αυτό ; Ποια  καλύτερη και πιο έντιμη απόδοση Εθνικής Τιμής , Μνήμης, Αναγνώρισης κι Ευγνωμοσύνης  προς τον Ήρωα αυτόν του 1821 , τον Αρχιστράτηγο των Επαναστατημένων Ελλήνων , τον Πατέρα της Νίκης και της Λευτεριάς , τον κοσμαγάπητο Γέρο του Μοριά ;

Για την Ιστορία πρέπει να ειπωθεί ότι η πρόταση αυτή είχε γίνει από την Παγγορτυνιακή Ένωση ,  την εφημερίδα «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» και τον εκδότης της Κων/νο Καλύβα και τον  συνεργάτη της εφημερίδας , ιστοριοδίφη-αρθρογράφο – «Κολοκοτρωνολόγο» ,  Νίκο Γ. Παπαγεωργίου .

Η πρόταση για ονομασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» βρήκε ενθουσιώδη ανταπόκριση από την κοινωνία , όμως αντιμετώπισε την απαξίωση και την περιφρόνηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας . Και δεν ήταν μόνο αυτό : Γύρω απ’ αυτό το Εθνικό και Δίκαιο αίτημα υψώθηκε ένα τείχος συσκότισης και σιγής . Έτσι , το αίτημα , χρόνο με το χρόνο , αποδυναμώθηκε και θάφτηκε και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έμεινε «αβάπτιστο» . Λέγεται , μάλιστα , πως αυτό οφείλεται σε έντονες διπλωματικές αντιδράσεις παρασκηνίου της Τουρκίας .

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έμεινε αναπάντητο , ασχολίαστο και χωρίς συνέχεια και το παρακάτω άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τριπολιτσιώτικο περιοδικό «ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ» και αναδημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» και την ιστοσελίδα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» . Το άρθρο , με αφορμή την πρόταση που είχε γίνει και το ναυάγιό της , απευθυνόταν προς την εφημερίδα «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» κι έγραφε τα εξής :

«Καλά ἡ Τουρκία νά φοβᾶται ἀκόμη τόν Κολοκοτρώνη , γιατί τῆς ἔσπασε τήν Εὐρωπαϊκή της διάσταση συντρίβοντας τήν στρατιά τοῦ Δράμαλη , ἀφοῦ εἶχε ξανακερδίσει πάλι τήν Τριπολιτσά . Καί τά τουρκάκια στά βάθη τῆς (Μικρᾶς) Ἀσίας φώναζαν ἔντρομα : «Κολοκοτρώνα ! Κολοκοτρώνα !» . Ἀλλά νά τόν ἀποκηρύσσει , οὐσιαστικά , καί το σημερινό ἑλληνικό ὑπουργεῖο Παιδείας , ἀρνούμενο πεισματικά νά δώσει τό ὄνομά του στό Πανεπιστήμιο τῆς Τρίπολης , αὐτό καταντᾶ ἐξοργιστικό και , τελικά , ἀντεθνικό» .

«ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ»

Ἡμεῖς προσθέτομεν : Ὄχι μόνον «ἐξοργιστικόν καί ἀντεθνικόν», ἀλλά καί προδοτικόν . Διότι αὐτόν τόν μέγαν ἐλευθερωτήν τῆς Πατρίδος μας , τόν προδίδομεν οἱ σήμερον ἐλευθερωθέντες ὑπ΄ αὐτοῦ .

Οἱ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας , καλόν εἶναι νά ὑπάγουν εἰς τό πλησίον τῶν Ἀθηνῶν, Κιᾶτον , διά νά ἴδουν — ἐάν ἔχουν ἐθνικήν ἀξιοπρέπειαν — τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῆς πόλεως , τό ἐπωνομασθέν «Εὐαγόρας Παλληκαρίδης»……
Ἐπίκαιρος ὁ λόγος διά τήν περίστασιν : «Αἰδώς Ἀργεῖοι» !

Ἕνα παλληκάρι τῆς Κύπρου τίμησε το Δημοτικόν σχολεῖον τοῦ Κιάτου , καί ἕνας Κολοκοτρώνης δέν εἶναι ἄξιος νά τιμήση τήν Τριπολιτσάν !

Καμμία ὑποχώρησις .Ἤ«Κολοκοτρώνης» , ἤ τίποτε !

http://thriskeftika.blogspot.com

Στους σημερινούς καιρούς που η Εθνική Περηφάνια ψαλιδίζεται διαρκώς από τις ιταμές προκλήσεις των «γειτόνων» και απειλείται η Εθνική μας Υπόσταση , οφείλουμε να ξαναβρούμε το Εθνικό μας Φιλότιμο και , μεταξύ άλλων πολλών , να διεκδικήσουμε ως κοινωνία την ονομασία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σε «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» .

Οι πολίτες , οι φορείς και οι θεσμικοί εκπρόσωποι (ιδιαίτερα αυτοί της Πελοποννήσου) ας αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι της Πατρίδας και της Ιστορίας.

Σπάρτη 9-7-2021

Βαγγέλης Μητράκος