Δεκαοκτώ νέες προσλήψεις στο Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας προκηρύσσει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων στις ειδικότητες οδηγών αυτοκινήτων, εργατών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας (ΥΕ) και πυροφυλάκων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την 31 Οκτωβρίου 202

Δείτε την Προκήρυξη εδώ: 6ΚΩΟΩ90-ΤΧΩ