Εκσυγχρονίζονται τα Κ.Υ. Δημητσάνας, Τροπαίων και Λεωνιδίου

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα η σύμβαση για το έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας, Τροπαίων και Λεωνιδίου.

Η δαπάνη για το εν λόγω έργο ανέρχεται σε 261.829,37 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.