Επιμελητήριο Αρκαδίας: Ανανέωση αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του – Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ότι σε όσους συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη τριετία και έληξε η ισχύς της αδείας που  χορηγήθηκε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 31/12/2020, σύμφωνα με το Ν. 1569/1985,το Ν. 4583/2019 και το Π.Δ. 190/2006 πρέπει να προχωρήσουν την ανανέωσή της μέχρι τις 31/03/2021.

Επιπλέον όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων ασφαλιστικής εκπαίδευσης.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο του επιμελητηρίου.

Επισημαίνεται ότι, όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της αδείας τους και στην προσκόμιση των σεμιναρίων μέχρι  31/03/2021 θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις στα γραφεία και τα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας , 2710 227141-2, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ