Επιχορήγηση Δήμων της Αρκαδίας για να πληρωθούν οι καθαρίστριες ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 92262/30.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για επιχορήγηση 141 Δήμων της Χώρας με 970.200,00 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για να καλύψουν τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αναλυτικά τα ποσά που παίρνουν οι Δήμοι της Αρκαδίας:

Δήμος Γορτυνίας: 3.600 €

Δήμος Μεγαλόπολης: 3.600 €

Δήμος Τρίπολης: 9.000 €

 

Ε.Μ.