Ευγενική παράκληση Δήμου προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ύστερα από συστηματικό έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Γορτυνίας, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέτρα προστασίας ενάντια στο νέο κορωνοϊό «COVID-19», όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, τηρούνται πλημμελώς.

Η μη ορθή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα, μας ωθεί στο να απευθύνουμε θερμή παράκληση στους επιχειρηματίες της εστίασης να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί και ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων και προστίμων από το Δήμο.

Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης και σε συνδυασμό με τον θερινό τουρισμό, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει στα χωριά της Γορτυνίας, παρακαλούμε τους καταστηματάρχες να εναρμονιστούν πλήρως με τις υφιστάμενες συνθήκες και να εντατικοποιήσουν την τήρηση των μέτρων προστασίας. Η διαφύλαξη της δημοσίας υγείας αποτελεί υποχρέωση όλων μας και ως τέτοια, μας καλεί να εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες που έχουν θεσπιστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι, αυτό το καλοκαίρι δεν θα θυμίσει τα προηγούμενα. Μας δίνει όμως την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί που αγαπάμε, στα χωριά της Γορτυνίας μας τα οποία αποτελούν ασφαλή προορισμό. Να το περάσουμε κι αυτό όλοι μαζί αν και… σε απόσταση!

Βανέσσα Μπουρνά

Σύμβουλος Δημάρχου Γορτυνίας