Η διαχείριση των απορριμμάτων στην τηλεδιάσκεψη των περιφερειαρχών με τον γ.γ. διαχείρισης αποβλήτων

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτέλεσε αντικείμενο τηλεδιάσκεψης, σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, στην οποία μετείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας -και οι υπόλοιποι περιφερειάρχες της χώρας- υπό τον συντονισμό του Μανώλη Γραφάκου, γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, παρουσία και του αρμόδιου για το Περιβάλλον αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Τσουκαλά, σημαντική πλειονότητα των περιφερειαρχών συγκλίνουν σε έναν τρόπο διαχείρισης ανάλογο με αυτόν που εφαρμόζει στην Αττική ο ΕΣΔΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής).

Ο ΕΣΔΝΑ, σημειώνεται, είναι ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων για το σύνολο των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του νομού.

Σκοπός του Συνδέσμου, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του, είναι “η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής”.