Η χωροθέτηση της κεντρικής πλατείας Βυτίνας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γορτυνίας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr σήμερα, Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 με μοναδικό θέμα τη χωροθέτηση και  χρήση κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας.