Με 11 θέματα για την Π.Ε. Αρκαδίας η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e-presence, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 10:30 το πρωί.

Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης εδώ.