Να ανοίξει η συζήτηση στη Γορτυνία για τον αναγκαίο δρόμο ανάπτυξης, του Βασ. Σιοκορέλη

Οι προτάσεις της δημοτικής αρχής Γορτυνίας στο λεγόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης “Αντώνης Τρίτσης” είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις γενικότερες οικονομικές κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες τα επόμενα χρόνια, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 που ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή.
Η διασφάλιση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα πληρώσει ο λαός με αύξηση των φόρων, σημαντική μείωση των κοινωνικών δαπανών (από 70,1 δις ευρώ το 2021 σε 63,8 δις ευρώ το 2025) και εκτίναξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 42,5 δις ευρώ (!) για την επόμενη τετραετία, περνά – εκτός των άλλων – μέσα από τις δράσεις που θα αναλάβουν οι δήμοι.
Στη γενικότερη αυτή στρατηγική, της “πράσινης και ψηφιακής μετάβασης” προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εντάσσονται και οι προτάσεις της δημοτικής αρχής Γορτυνίας (δράσεις ηλεκτροκίνησης 2,3 εκατ. ευρώ, γωνιές ανακύκλωσης 1 εκατ. ευρώ, ψηφιακές εφαρμογές κλπ.). Όσον αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και του δικτύου ύδρευσης (7 εκατ. ευρώ), τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Η χθεσινή τροπολογία της κυβέρνησης για την παράδοση σε ιδιώτη της συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στο Ν. Αττικής (η οποία, βεβαίως είχε προετοιμαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενέταξε την ΕΥΔΑΠ στο “υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων”) αποτελεί προπομπό γι’ αυτό που θα ακολουθήσει στους δήμους. Ήδη στρώνεται το έδαφος και στη Γορτυνία, με τη λογική ότι ο δήμος αδυνατεί από μόνος του να διαχειριστεί τα θέματα ύδρευσης, όπως φάνηκε και με τις υπέρογκες ληξιπρόθεσμες οφειλές που καλούνται να πληρώσουν σήμερα οι Γορτύνιοι.
Συμπερασματικά, όχι μόνο δεν υιοθετούμε το κλίμα ευφορίας περί “κοσμογονίας έργων” που θέλει να δημιουργήσει η δημοτική αρχή Γορτυνίας μετά την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, αλλά αντίθετα – επειδή ακριβώς βλέπουμε τη γενική εικόνα – εκτιμάμε ότι θα γίνει πιο έντονο το βασικό πρόβλημα της ερήμωσης και της φτωχοποίησης του τόπου μας.
Στο ερώτημα “Ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς ομίλους ή το λαό”, εμείς έχουμε ξεκάθαρη απάντηση.
Κι αυτή την απάντηση, οι Γορτύνιοι οφείλουν να τη μετουσιώσουν σε πολιτική πράξη, αν θέλουν να φέρουν πραγματική αλλαγή στη Γορτυνία.
Δρ. Βασίλης Σιοκορέλης
Σάββατο, 03/07/21