Οι θέσεις της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τη συμμετοχή των Πρόεδρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμων (ΠΕΔ)

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι θέσεις και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για την Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 6302/8.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομιών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Στο ΔΣ της Τετάρτης 14ης Απριλίου θα συζητηθούν επίσης τα εξής θέματα:

  • Αναστολή πληρωμών των τοκοχρεολυτικών δόσεων των ΟΤΑ προς το ΤΠΔ για

το 2021 και μεταφορά τους προς πληρωμή στο 2022 σε ισόποσες άτοκες δόσεις.

  • Η υποβολή αιτήματος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της.
  • Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση του άρθρου 37 του υπό

επεξεργασία σχεδίου νόμου για τον εσωτερικό έλεγχο.

Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί απ’ ευθείας μέσω live streaming  από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ και το κανάλι της Ένωσης στο youtube.