Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γορτυνίας

dimos gortynias

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης όρισε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.10.2020 μέχρι 06.11.2020, τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Σταύρο Δημάκο του Κωνσταντίνου
  2. Δημήτριο Καζά του Χρήστου
  3. Σταύρο Χριστόπουλο του Χρήστου
  4. Ηλία Ρέππα του Δημητρίου
  5. Παναγιώτη Κουτρουμάνο του Ηλία
  6. Ευστάθιο Καγιούλη του Αποστόλου
  7. Νεκτάριο Μπαρούτσα του Παναγιώτη
  8. Λεωνίδα Συριόπουλο του  Ιωάννη

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Δείτε αναλυτικά την ως άνω απόφαση του Δημάρχου, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του κάθε Αντιδημάρχου.

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 6ΧΛΨΩ90-ΤΧΝ