Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαλτεσινίκου

Το ΔΣ του Μουσικοχορευτικού & Λαογραφικού Συλλόγου Βαλτεσινίκου ‘Χορεσίβιος’,
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει κάθε συμπολίτη μας που βρίσκεται μόνιμα, περιοδικά ή τυχαία στην περιοχή του Βαλτεσινίκου, ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του ευρύτερου χώρου της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαλτεσινίκου.

Στον χώρο αυτό πέραν της βιβλιοθήκης συστεγάζονται τα γραφεία του ‘Χορεσίβιου’ και του Συλλόγου Ακαδημαϊκών Νέων Βαλτεσινίκου “Η Αναγέννηση”.

Η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
ώστε να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια και να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ηλεκτρικής παροχής, για τροφοδοσία ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και συσκευών θέρμανσης και ψύξης του χώρου. Επίσης περιλαμβάνει την ενεργοποίηση τηλεφωνικής γραμμής και σύνδεσης DSL στο διαδίκτυο.

Όλα τα παραπάνω έργα έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος ‘Ο κήπος του Ιπποκράτη
αναβιώνει από τα χέρια των παιδιών του Βαλτεσινίκου Γορτυνίας’ που έχει τεθεί υπό την αιγίδα και την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με την άνευ κόστους διάθεση ηλεκτρολόγου του Δήμου Γορτυνίας, ο οποίος είναι και χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος.

Το ουσιαστικό αποτέλεσμα για το Βαλτεσινίκο είναι ότι πέραν της χρήσης του χώρου για τις ανάγκες του, σε εξέλιξη, προγράμματος, θα είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών φάξ και ενσύρματου ή ασύρματου ίντερνετ από κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε νόμιμη χρήση (εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών, συναλλαγών με την εφορία, έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών, έλεγχο προσωπικού ηλ. ταχυδρομείου κ.α.), ακόμα και σε χρόνους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το τοπικό ΚΕΠ. Επίσης θα μπορεί να γίνει χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης και για κάλυψη, εάν απαιτηθεί, των αναγκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών της περιοχής μας.

Με την ολοκλήρωση όλης αυτής της προσπάθειας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το
Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, καθώς και τον Δήμο Γορτυνίας που διέθεσε δωρεάν το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών.

Για το ΔΣ
Σαρτζετάκης Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων