Ονόματα ηρώων του 1821 θα φέρουν έξι σήραγγες της Ε.Ο. Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας

Τό ἄκουσμα τῶν ὀνοματοδοτήσεων τῶν σηράγγων τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ «ΜΟΡΕΑΣ», πού συνδέουν τίς πόλεις τῆς Πελοποννήσου, ἀλλά καί τό Ἐθνικό μας δίκτυο, μᾶς χαροποίησε καί, μέσα στό ἑορταστικό κλίμα τῶν διακοσάχρονων ἀπό τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας, μᾶς ἔδωσε
ἱκανοποίηση καί αἰσθήματα πατριωτισμοῦ.
Ἕξι σήραγγες ἑφεξῆς θά φέρουν ὀνόματα Ἡρώων τοῦ ’21:
Ἡ σήραγγα Στέρνας θά ὀνομαστεῖ “Ἰωάννης Καποδίστριας”
Ἡ σήραγγα Νεοχωρίου θά ὀνομαστεῖ “Φιλελλήνων”
Ἡ σήραγγα Ἀρτεμισίου θά ὀνομαστεῖ “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”
Ἡ σήραγγα Καλογερικοῦ θά ὀνομαστεῖ “Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄”
Ἡ σήραγγα Ραψομάτη θά ὀνομαστεῖ “Νικηταρᾶς”
Ἡ σήραγγα στά Τσουκαλέικα θά ὀνομαστεῖ “Παπαφλέσσας”
Ἔτσι τιμοῦμε τούς πρωτεργάτες τοῦ Ἀγῶνος, ἀναγνωρίζουμε τήν ἀξία καί τήν προσφορά τους καί, ὅποιος περνᾷ, εἰδικά οἱ νεώτεροι καί οἱ ξένοι, θά μαθαίνουν ὅτι στά μέρη αὐτά ἄναψε ἡ σπίθα τῆς Ἐλευθερίας.
Σήμερα, πού ὅλα ἀποϊεροποιοῦνται, ὅλα ἀλλάζουν καί διαγράφονται ἀρχές καί ἰδέες, ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν μᾶς φέρνει χαρά καί ψυχική ἀγαλλίαση.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, πού πάντα ἔχει εὐαισθησία σέ θέματα πατριωτικά καί ἅπτονται τῆς ἱστορίας, ἤδη ἀπό τό 2017, ὅπως
ἀποδεικνύεται ἀπό τό παρατιθέμενο ἔγγραφό του, εἶχε ζητήσει τήν ὀνοματοδοσία τῆς σήραγγας Ἀρτεμισίου σέ σήραγγα «Θεοδώρου
Κολοκοτρώνη».