Παγγορτυνιακή Ένωση: Περαστική μόδα οι ανεμογεννήτριες, μόνιμη η καταστροφή!

Με σοβαρό προβληματισμό παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν προσφάτως στη ΡΑΕ για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Μαίναλο.
Η κοινοτική οδηγία για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα, δημιούργησε δυστυχώς μια επιθετική δραστηριότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα βουνά όλης της χώρας χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς ενδελεχή έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, χωρίς συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
Εκτός από την αλλοίωση του φυσικού τοπίου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω των συναφών έργων (δρόμοι, διανοίξεις κλπ), τις επιπτώσεις στην πανίδα, είναι πλέον σοβαρή και η αμφισβήτηση για το κατά πόσο οι ανεμογεννήτριες μπορούν πραγματικά να αναπληρώσουν τις απαιτούμενες ενεργειακές ανάγκες, αφού ο συντελεστής απόδοσής τους είναι μικρός και θα χρειαστούν αμέτρητες για να προκύψει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Αυτά τα δεδομένα κάνουν πλέον πολλούς ειδικούς να εκφράζουν την άποψη ότι σε λίγα χρόνια η μόδα των ανεμογεννητριών θα ξεπεραστεί και θα αντικατασταθεί με πιο σύγχρονα έργα ΑΠΕ.
Κι αν αυτό συμβεί, θα μείνουν στα βουνά μας τα άσχημα σημάδια, οι πληγές μιας εποχής όπου αλόγιστα, ανεξέλεγκτα και με επιπόλαιο τρόπο, αποφασίσαμε να καταστρέψουμε το φυσικό μας περιβάλλον.
Με αυτές τις σκέψεις, η Παγγορτυνιακή Ένωση συντάσσει τη φωνή της με όλους όσοι εκφράζουν την αντίθεση τους σχετικά με το σχεδιασμό για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων και απαιτεί σε πρώτη φάση και πριν από οποιαδήποτε εξέλιξη, να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις, τα επιχειρήματα και οι προβληματισμοί όλων των φορέων της περιοχής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.