Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Στεμνιτσιωτών: Γιατί λέμε ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο

Λέμε ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο, γιατί:
1. Το Μαίναλο ( Ανατολικό, Δυτικό και Βόρειο Μαίναλο) αποτελεί μία ενιαία ενότητα, ένα μοναδικό στην Ελλάδα οικοσύστημα και ως τέτοιο μελετήθηκε και εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life99 Nat/GR/006481. Το 2002-2003 εκπονήθηκε για το σύνολο της περιοχής του Μαινάλου Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE – 99 με τίτλο «Διατήρηση και Διαχείριση του όρους Μαίναλο», βάση της εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα αξίας 1.418.515,68 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και κατά 50% από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας.
2. Στο Μαίναλο υπάρχουν 15 από τους 49 θεσμοθετημένους και προστατευόμενους παραδοσιακούς οικισμούς του Νομού Αρκαδίας: Αλωνίσταινα, Βαλτεσινίκο, Βυτίνα, Δημητσάνα, Ελάτη, Ζυγοβίστι, Καρδαράς, Λαγκάδια, Μαγούλιανα, Πιάνα, Πυργάκι, Ράδος, Ροεινό, Στεμνίτσα, Χρυσοβίτσι.
3. Στο Μαίναλο υπάρχει η προστατευόμενη από ευρωπαϊκές συμβάσεις, περιοχή Natura 2000,αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος του Μαινάλου.
4. Στο Μαίναλο υπάρχουν αναγνωρισμένα προστατευόμενα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και προστατευόμενες από ευρωπαϊκές συμβάσεις, περιοχές- βιότοποι CORINE, δηλαδή́ περιοχές που ανήκουν στην ευρωπαϊκή λίστα περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που καταρτίσθηκε στα πλαίσια χρηματοδοτουμένου από́ την Ευρωπαϊκή́ Ένωση προγράμματος Corine, όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, το φαράγγι του Λούσιου και οι κορυφές του Μαινάλου.
5. Στο Μαίναλο υπάρχουν θεσμοθετημένα και προστατευόμενα καταφύγια άγριας ζωής (Αρκουδόρεμα-Χαλίκι και Άγιοι Θεόδωροι-Περθώρι).
6. Από το Μαίναλο περνάει το διεθνές πεζοπορικό μονοπάτι Ε4
7. Στο Μαίναλο υπάρχει το Menalon Trail, το πρώτο μονοπάτι στην Ελλάδα που πήρε πιστοποίηση ποιότητας από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (European Ramblers Association-ERA), μήκους 75 χιλιομέτρων, που συνδέει τους παραδοσιακούς οικισμούς Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο και Λαγκάδια, εντάσσοντάς το στο ευρωπαϊκό δίκτυο μονοπατιών κορυφαίας ποιότητας (Leading Quality Trail).Χιλιάδες πεζοπόροι , κυρίως αλλοδαποί, επισκέπτονται κάθε χρόνο την περιοχή και διαμένουν στα καταλύματα της περιοχής για αρκετές ημέρες προκειμένου να απολαύσουν την ησυχία του βουνού και την ομορφιά των παραδοσιακών οικισμών.
8. Καμία από τις περιοχές του Μαινάλου δεν ανήκει στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ Β/2464/3-12-2008)
9. Το Μαίναλο κατατάσσεται στις περιοχές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού σύμφωνα με το επικυρωμένο Ειδικό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β΄3155.12-12-2013) και το ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου.
10. Ενόψει του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ που ήδη ετοιμάζεται και δεδομένου πως η Γορτυνία παράγει ήδη από το 1955 δεκαπενταπλάσια ποσότητα ρεύματος από όση καταναλώνει από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα (χωρίς να λάβουμε υπόψη τα φωτοβολταϊκά που λειτουργούν στην περιοχή), λέμε όχι στην ανεξέλεγκτη ισοπέδωση των ορεινών όγκων του Μαινάλου.
Ρ.Λ