Σε διαβούλευση θα τεθεί το σχέδιο του πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παραδόθηκε σήμερα στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα το σχέδιο του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πενταετία 2021 – 2025.

Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται κυρίως στην διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά την διάρκεια της εν λόγω πενταετίας, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 120.000.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, το εν λόγω σχέδιο του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις αναφορικά με την κατανομή των πιο πάνω πιστώσεων,