Συγχωνεύσεις σχολείων στη Γορτυνία

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η κοινή Υπουργική με συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2020-2021

Στη Γορτυνία ειδικότερα οι συγχωνεύσεις είναι οι εξής:

  1. 1/Θ Δημοτικό Σχολείο Ράφτη – 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Δημητσάνας σε 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Δημητσάνας με έδρα τη Δημητσάνα
  2. 1/Θ Νηπιαγωγείο Λουτρών Ηραίας – 1/Θ Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου σε 1/Θ Νηπιαγωγείο με έδρα το Νεοχώρι.