Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας, θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 17 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στην Τ.Κ. Τροπαίων».
2. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 (ελέγχου δικαιολογητικών) του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γορτυνίας».
3. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 (ελέγχου δικαιολογητικών) του έργου «Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο Ιωάννη έως τη διασταύρωση Καλυβάκια».
4. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 104.610,47€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.
5. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
6. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
7. Δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης χορτονομής δημοτικού λιβαδιού (αγρόκτημα
«Νικολαϊδη») στην Κοντοβάζαινα.
9. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανάσιου επί καταπάτησης δημοτικού δρόμου και δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου του Δήμου Γορτυνίας.
10. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανάσιου επί καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Καμενίτσας του Δήμου Γορτυνίας.
11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 24-05-2022 στην εκδίκαση Έφεσης που άσκησε ο Κωνσταντίνος Δ. Γιαννόπουλος.
12. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 30/06/2022.
13. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Ηλία Ρέππα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 30/06/2022.
14. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Ηλία Ρέππα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 12/10/2022.
15. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
16. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
17. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.