Δείτε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Σήμερα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη facebook σελίδα: «Δήμος Γορτυνίας/Municipality of Gortynia».

Για να παρακολουθήσετε την τηλεδιάσκεψη ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/events/4647444181998719/

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου για είσπραξη επιταγών που προέρχονται από ΔΕΗ.
2. Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
3. Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Γορτυνίας.
4. Πρόταση – εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για τις συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αποδοχή ποσού 29.920,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας (Δ’ κατανομή).
6. Αποδοχή ποσού 7.480,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας (Συμπληρωματική κατανομή).
7. Αποδοχή ποσού 183.527,15€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Γορτυνίας ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση ΙA’ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021.
8. Υποστήριξη της μαραθώνιας ποδηλατικής διαδρομής «Πορεία προς την Ελευθερία».
9. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Γορτυνίας για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης και κλιματικής ουδετερότητας.
10. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
11. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
12. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
13. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
14. Φιλοξενία συστήματος προσκόπων.
15. Αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Βυτίνας για την επέκταση δικτύου αποχέτευσης.
16. Αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Βυτίνας για την ανάπλαση της πλατείας Οικονομίδη.
17. Αίτημα του συλλόγου απανταχού Πρασινιωτών Γορτυνίας «Ο Άγιος Κωνσταντίνος – Αναγέννηση» για την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Πρασίνου.
18. Αίτημα της κ. Δήμητρας Κάππου για την αποδοχή δωρεάς εις μνήμη Μαρίας και Νικολάου Κάππου.
19. Αίτημα του κ. Δημητρίου Τσέκα, δημότη Τ.Κ. Δημητσάνας, δια του κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλου, για έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στον οικισμό Καρκαλού.
20. Αίτημα του κ. Αλέξη Αλεξόπουλου για έγκριση εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων.
21. Υλοτόμηση δέντρων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
22. Έγκριση εβδομηκοστής έκτης (76ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
23. Έγκριση εβδομηκοστής έβδομης (77ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού».
24. Έγκριση εβδομηκοστής όγδοης (78ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Γορτυνίας».
25. Έγκριση εβδομηκοστής ένατης (79ης) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Υπηρεσία διασφάλισης προσωπικών δεδομένων».
26. Έγκριση ογδοηκοστής (80ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Θέλπουσας της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
27. Έγκριση ογδοηκοστής πρώτης (81ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».