Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στο Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας με πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και σε συνεχή διαδικασία ενημέρωσης με όλους τους Επιστημονικούς και Διοικητικούς Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα προτεινόμενα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων πραγματοποίησε απολυμάνσεις σε όλα τα Δημόσια και Δημοτικά Κτίρια που συναλλάσσονται οι Δημότες, στα γραφεία όπου στεγάζονται  Δημοτικές Υπηρεσίες, στα οχήματα και στις υπηρεσίες που εδρεύουν στο Δήμο, στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, το Δασαρχείο κλπ.

Συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς και ιδιαίτερη επιμέλεια τις απολυμάνσεις σε όλες τις δημοτικές  ενότητες και σε όλες τις τοπικές κοινότητες και οικισμούς.

Η συγκεκριμένη δράση βρίσκεται σε εξέλιξη, επεκτείνεται στο σύνολο των υποδομών του Δήμου μας, δημόσιους χώρους, κοιμητήρια, μνημεία κλπ. συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος, αντλιοστάσια, φρεάτια, δίκτυα κλπ.) εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υγιεινό πόσιμο νερό και ακολούθως την διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της.

Οι εργασίες απολύμανσης θα επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες που διαρκώς καταγράφονται και αξιολογούνται.

Τονίζεται δε, ότι για την απολύμανση χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, εγκεκριμένα και καθ’ υπόδειξη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Υπεύθυνοι για τις απολυμάνσεις και τη συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών είναι οι  κ. Δημήτριος Καζάς Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Υγείας και ο κ. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ…

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!!!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ