Τα “Ανθη της Πέτρας” χαιρετίζουν την ίδρυση ΕΠΑΛ Γορτυνίας

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Γορτυνίας για την ίδρυση μια νέας εκπαιδευτικής μονάδας (ΕΠΑΛ Γορτυνίας) στην περιφέρεια του Δήμου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός. Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση του Δήμου και τον Δήμαρχο προσωπικά, καθώς και σε όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στη θετική αυτή εξέλιξη και αναμένουμε βεβαίως, η εκπαιδευτική δομή με αντικείμενο την τέχνη της πέτρας, να έχει ως έδρα τα Λαγκάδια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Άνθη της Πέτρας» μετά την εγγραφή της Λαγκαδινής τέχνης της πέτρας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  ύστερα από σχετικό αίτημά του, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017, την διοργάνωση στα Λαγκάδια, Εργαστηρίου της τέχνης της πέτρας, που συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο καλοκαίρια, με αρκετούς μαθητευόμενους κάθε φορά, που επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέθηκε έτσι, μετ’ επιτάσεως η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας για την τέχνη της πέτρας, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, με δεδομένο μάλιστα την απουσία παρόμοιας εκπαιδευτικής δομής. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, με μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες, ευαισθητοποίησε τοπικές κοινωνίες, θεσμικούς φορείς και Διοίκηση, για την αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας δομής τεχνικής εκπαίδευσης – «Σχολής», στον εμβληματικό τόπο της τέχνης της πέτρας. Παραλλήλως,  διαβουλεύτηκε με ειδικούς επιστήμονες (αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης κλπ),  με θεσμικά όργανα χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ) και με τους μαστόρους της περιοχής μας.  Οικοδόμησε έτσι συνέργειες με φορείς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία) με έντονη μαστορική παράδοση, αποκτώντας σημαντική γνώση κι εμπειρία για την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, τη διαμόρφωση  της φυσιογνωμίας της «Σχολής» και τη θέσπιση κινήτρων για τη βιωσιμότητά της. Η παραπάνω πορεία έδειξε επιπροσθέτως ότι, η μορφή της εκπαιδευτικής δομής του τύπου των ΙΕΚ εμφανίζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, σε σχέση με τη βιωσιμότητά της και την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η εκμάθηση της τέχνης της πέτρας , κυρίως σε πρακτικό επίπεδο.

Με βάση  το δεδομένο της ίδρυσης του ΕΠΑΛ Γορτυνίας, τα Άνθη της Πέτρας είναι πρόθυμα να προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, ώστε να αναβιώσει η μαθητεία της τέχνης της πέτρας στο κυριότερο μαστοροχώρι της Πελοποννήσου!

Ο Πρόεδρος, Γ. Τσιαούσης

Η Γεν. Γραμματέας, Aγγ. Αναστοπούλου