Τι γίνεται με τη θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων εν μέσω κορωνοϊού!

Με πρωτοσέλιδο «Στον αέρα οι Σύλλογοί μας» η εφημερίδα μας στο τελευταίο της φύλλο πρόβαλε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει στους Συλλόγους. Η  πανδημία του κορωνοϊου έχει οδηγήσει στην πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων τους, γεγονός που δημιουργούσε πρόβλημα στην νομιμοποίηση των Διοικητικών Συμβουλίων για τις περιπτώσεις που έληγε η θητεία τους εν μέσω της καραντίνας. Έτσι πολλοί Σύλλογοι αδυνατούσαν ακόμα και να κάνουν δοσοληψίες με τράπεζες, αφού τους έλειπαν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την ανανέωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος άμεσα ανταποκρίθηκε ο Βουλευτής Αρκαδίας και Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και κατέθεσε σχετική ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ.Τάκη Θεοδωρικάκο.

Από το κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή διαπιστώνουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη προβεί σε μια νομοθετική ρύθμιση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 227 18.11.2020, άρθρο 54) με την οποία δίδεται με αναδρομή ισχύ παράταση της θητείας των Οργάνων Διοίκησης λόγω πανδημίας, μέχρι τις 31ης Δεκεμβρίου 2020. Από εκεί και μετά αν κριθεί αναγκαίο θα υπάρξει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δίνει επιπλέον παράταση για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών.

Στη σχετική ερώτησή του όμως ο κ.Κωνσταντινόπουλος επισημαίνει ότι ακόμα αν αρθούν τα μέτρα και επιτρέπονται οι συναθροίσεις χωρίς περιορισμούς ατόμων, εκτιμάται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μεγάλη απροθυμία των μελών να προσέλθουν σε Γενικές Συνελεύσεις, λόγω του φόβου μετάδοσης του ιού. Για τους ανωτέρω λόγους ο κ. Κωνσταντινόπουλος ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν προτίθεται να προβεί σε μια παράταση μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας της θητείας των Οργάνων Διοίκησης Συλλόγων και Σωματείων, προκειμένου να αποφευχθούν στο άμεσο μέλλον προβλήματα σχετικά με την νομιμοποίησή τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Υπουργό Εσωτερικών,κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

ΘΕΜΑ: Νομιμοποίηση Οργάνων Διοίκησης Συλλόγων και Σωματείων

Κύριε Υπουργέ,

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει χτυπήσει καίρια την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτιστικών και εθνικοτοπικών Συλλόγων, Σωματείων και Ιδρυμάτων της χώρας, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους. Ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η έλλειψη νομιμοποίησης των Οργάνων Διοίκησης για τις περιπτώσεις που έληγε η θητεία τους εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με νομοθετική ρύθμιση που προωθήθηκε από το Υπουργείο σας και δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με το ΦΕΚ Α 227 18.11.2020, άρθρο 54, δίδεται  με  αναδρομική ισχύ παράταση λόγω πανδημίας στη θητεία των Οργάνων Διοίκησης, μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα υπάρξει Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα δίνει επιπλέον παράταση για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών.

Όμως ακόμα και αν αρθούν τα μέτρα και επιτρέπονται οι συναθροίσεις χωρίς περιορισμούς ατόμων, εκτιμάται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μεγάλη απροθυμία των μελών να προσέλθουν σε Γενικές Συνελεύσεις, λόγω του φόβου μετάδοσης του ιού. Έτσι παρόλο που η πλειοψηφία των εν λόγω Συλλόγων συνήθιζαν να πραγματοποιούν τους πρώτους μήνες κάθε έτους τις Γενικές Συνελεύσεις τους, το πιθανότερο είναι να τις αναβάλουν και να τις μεταθέσουν για μετά την Άνοιξη. Ως εκ τούτου σύντομα θα προκύψει εκ νέου πρόβλημα στην νομιμοποίηση της θητείας των εν λόγω Οργάνων, ενώ θα διογκωθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τις τραπεζικές τους συναλλαγές, καθώς δεν θα μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα γιατην ανανέωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί σε μια παράταση μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας της θητείας των Οργάνων Διοίκησης Συλλόγων και Σωματείων, προκειμένου να αποφευχθούν στο άμεσο μέλλον προβλήματα σχετικά με την νομιμοποίησή τους.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος