Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ιδρύθηκε από ζεύγος Γορτυνίων!

Το 1893 έσβησε μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές κορυφές του νεώτερου Ελληνισμού: ο καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Πανε­πιστημίου Θεόδωρος Αρεταίος. Ο εκλιπών ήταν Γορτύνιος στην κα­ταγωγή εκ πατρός Γεωργίου Γιαννάκου, έλαβε δε μόνος του το όνομα Αρεταίος όταν σπούδαζε στην Ιατρική.

Ο πατέρας του υπήρξε αρχιτέκτων και έργο του είναι το κτίριο της Αγγλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κατά την οικοδομή της οποίας έπεσε τυχαίως και πέθανε από τέτανο. Μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά ήταν ο Θεόδωρος γεννηθείς το 1830.Βαπτίσθηκε στο Ναύπλιο από τον Αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη .Για αυτό έλαβε το όνομά του.

Φοίτησε στην Αθήνα και μετά στο Βερολίνο, αναδειχθείς νεαρώτατος το 1853 διδάκτωρ της Ιατρικής . Μετά και από μετεκπαίδευση στο Παρίσι ήρθε στην Ελλάδα το 1856 . Λίγα χρόνια μετά έγινε υφηγητής και

το 1870 τακτικός καθηγητής της χειρουργικής. Αφησε μεγάλο συγγρα­φικό έργο επί χειρουργικών νόσων.

Η σύζυγός του Ελένη, γεννηθείσα το 1845 και θανούσα το 1883 ήτο επίσης Γορτύνια, κόρη του Θεόδωρου Λεονάρδου Γενικού Διευθυ­ντή των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων από Δημητσάνα. Ετυχε άρτιας εκπαιδεύσεως και παντρεύτηκε τον Θ.Αρεταίο το 1860, ο οποίος στη διαθήκη του ομολογεί ότι χάρις στη σύζυγό του όφειλε τη μεγάλη περι­ουσία του διότι ήτο οικονόμος και τέλεια «οικοδέσποινα»!

Το ζεύγος Αρεταίων δεν άφησε παιδιά και όλη η περιουσία του ένα εκατομμύριο τότε, διατέθηκε δια της Διαθήκης του για την ίδρυ­ση του Πανεπιστημιακού Αρεταίειου Νοσοκομείου υπό τον τίτλον «Χει­ρουργική και γυναικολογική κλινική Θεοδώρου και Ελένης Αρεταίου». Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1898 και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενταγμένο στο ΕΣΥ. Στο νοσοκομείο αυτό κοιμήθηκε και ο Άγι­ος Νεκτάριος, όπου το δωμάτιο του είναι τόπος προσκυνήματος. Έτσι και νεκρός ο διάσημος τότε χειρουργός ευεργετεί και θα ευεργετεί την πάσχουσα ανθρωπότητα.

ΚΩΝ-ΚΑΛ

@ Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδος “Γορτυνία”