Το 2022 η εκλογή νέων προεδρείων συμβουλίων και επιτροπών δήμων

Σύμφωνα με έγγραφο του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα  η διαδικασία εκλογής των μελών των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών θα μετατεθεί για την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία θα
εκδοθεί νέα εγκύκλιος.

Δείτε το έγγραφο:

Click to access eggr76556-20211020.pdf