ΥΠΕΣ: Οικονομική ενίσχυση στους ορεινούς Δήμους της Αρκαδίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 9362/5.2.2021 απόφαση για την κατανομή ποσού συνολικού ύψους 24.300.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας. Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων αυτών, συνδεόμενων και με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό τους. Δείτε αναλυτικά τα ποσά που αντιστοιχούν στους Δήμους της Αρκαδίας:

  1. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: 300.100,00 €
  2. Δήμος Γορτυνίας: 312.800,00 €
  3. Δήμος Μεγαλόπολης: 302.700,00 €
  4. Δήμος Νότιας Κυνουρίας: 290.800,00 €

Ε.Μ.