ΥΠΕΣ: 5η Τακτική Επιχορήγηση 2022 στους Δήμους – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30722/13.05.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό , 115.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως δεύτερη (Ε΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 211.056,22 €.

Τα ποσά για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 139.424,06
ΓΟΡΤΥΝΙΑ: 211.056,22
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: 199.840,40
ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 119.728,41
ΤΡΙΠΟΛΗ: 582.110,89