1. 180.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης της λίμνης Λάδωνα

Αποφάσεις για σημαντικά έργα έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε -με τηλεδιάσκεψη- τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου.

ΑΡΚΑΔΙΑ

Επιπλέον, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το προϋπολογισμού 1.180.000 ευρώ έργο ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα με βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος. Προέβη επίσης στην ανάδειξη οριστικού

μειοδότη, αφ’ ενός στο έργο συντήρησης και σήμανσης της εθνικής οδού Τρίπολη – Σπάρτη, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και αφ’ ετέρου στο προϋπολογισμού 336.850,21 ευρώ έργο βελτίωσης και αντικατάστασης τμήματος του αγωγού στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Παράθυρο έως την κεντρική δεξαμενή του συστήματος στα Τρόπαια.

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης 105.000 ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ, με αντικείμενο τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης για την ανέγερση του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου, στην Κορινθία.

Εγκρίθηκε, επίσης, το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής

διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ έργο συντήρησης της εθνικής οδού 66 Νεμέα – Ψάρι – Σκοτεινή, όσον αφορά το τμήμα που βρίσκεται στην Κορινθία.

 

ΛΑΚΩΝΙΑ

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την αρχική κατανομή πιστώσεων για αποκατάσταση ζημιών στις πυρόπληκτες, πέρυσι τον Αύγουστο, περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπως επίσης και το πρακτικό της δημοπρασίας για το έργο συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Αρεόπολη – Κότρωνας – Γερολιμένας, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Παράλληλα, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου οδικού άξονα Αρφαρά – Λάμπαινα, στην Π.Ε. Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ. Επίσης, ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ναού των Αγίων Θεοδώρων στο Κατσαρού του Δήμου Οιχαλίας, για το έργο αποκατάστασης της στέγης του εν λόγω ναού. Ακόμα, εγκρίθηκε το πρακτικό του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στην ηλεκτρονική δημοπρασία για το έργο βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα, στη Μεσσηνία.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 -ή επόμενης πρόσκλησης για την εν λόγω δράση, εφόσον εκδοθεί από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου- του έργου βελτίωσης της επαρχιακής οδού από τον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας προς Νεμέα – Δρεβενάκια.