4,8 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της απασχόλησης εξασφάλισαν τα Επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Δίκαιης Μετάβασης» η κοινή πρόταση των Επιμελητηρίων Αρκαδίας και Μεσσηνίας με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» και συνολικό προϋπολογισμό 4.820.000 ευρώ. 

Η ένταξη της πράξης έγινε με απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδα Καλλίρη και αποτελεί την επιτυχή ευόδωση των προσπαθειών των Προέδρων των δύο Επιμελητηρίων κ.κ. Γιάννη Τρουπή και Βαγγέλη Ξυγκώρου για την ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης προς όφελος της επιχειρηματικότητας στις περιοχές του εδαφικού σχεδίου της Μεγαλόπολης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας). 

«Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης στοχεύσαμε στην ουσιαστική αξιοποίηση των ευκαιριών στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας μέσω των πόρων του ταμείου αυτού» δήλωσαν οι κ.κ. Τρουπής και Ξυγκώρος και σημείωσαν ότι «η έγκριση αυτής της πράξης είναι η πρώτη από μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που έχουμε αναπτύξει και τις έχουμε θέσει υπόψιν τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όσο και των στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις περιοχές εφαρμογής των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης από κοινού από τα Επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας,  την προώθηση στην απασχόληση 1.000 ωφελούμενων συνολικά – 500 που αντιστοιχούν στο Επιμελητήριο Αρκαδίας για την Π.Ε. Αρκαδίας και 500 ωφελούμενους που αντιστοιχούν στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την Π.Ε. Μεσσηνίας  – μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε εστιασμένες θεματικές ειδικότητες. Το αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή σε ανέργους, υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, πρακτικής άσκησης μέσω case studies ή on the job training, καθώς και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων σε τομείς των πράσινων, ψηφιακών και γαλάζιων επαγγελμάτων, που εναρμονίζονται πλήρως με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες», τη διάγνωση αναγκών και τον CEDEFOP καθώς και με το ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά» και την προσαρμογή και ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νέο ή αναδυόμενο επάγγελμα. Ωφελούμενοι της προτεινόμενης πράξης είναι φυσικά πρόσωπα – άνεργοι στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Αρκαδία & τη Μεσσηνία.

Τα δύο Επιμελητήρια με την κοινή τους πρόταση διασφαλίζουν πλήρως την τοπική κάλυψη της περιοχής παρέμβασης του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης και διαμορφώνουν ένα υπόδειγμα συνεργασίας των τοπικών συντελεστών. Η πράξη συμβάλλει στο στόχο της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης.