6η τροποποίηση της πρόσκλησης για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η 6η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014 – 2020.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά θέματα παρακολούθησης και επαλήθευσης των ενταγμένων πράξεων και τροποποιήσεις με βάση την αλλαγή του προσωρινού πλαισίου.

 

Την τροποποιημένη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.