Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ισχύοντος καταστατικού και την από 29/05/2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Αδελφότητας, καλούνται τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί στου Παλούμπα, στις 14 Αυγούστου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Τροποποίηση του καταστατικού της Αδελφότητας. Παρουσίαση του νέου καταστατικού, συζήτηση και έγκρισή του.
Θέμα 2ο: Προτάσεις και ενέργειες για τη διαμόρφωση του προαυλίου του σχολείου.
Θέμα 3ο: Προτάσεις και ενέργειες για την επαναλειτουργία της παιδικής χαράς.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της προκήρυξης του μαγαζιού εστίασης, στο κοινοτικό κτήριο, από τον Δήμο Γορτυνίας και προτάσεις λειτουργίας του.
Θέμα 5ο: Συζήτηση και προτάσεις σχετικά με την αντιπυρική προστασία του χωριού.
Θέμα 6ο: Ενέργειες για τη βελτίωση του οδικού άξονα που σχετίζεται με την πρόσβαση του χωριού (Παλούμπα – Ράφτη και Παλούμπα – Παππαδά).
Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022
Για την Αδελφότητα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ