Έρευνα: Αγγίζουν τους εξακόσιους οι επαγγελματίες της Γορτυνίας

Αποκαλυπτική έρευνα: Αγγίζουν τους 600 οι επαγγελματίες της Γορτυνίας*

  • Ανάγκη να δοθούν κίνητρα σε νέους

Εδώ και αρκετούς μήνες με πρωτοβουλία του Συλλόγου Τροπαιατών, Γορτυνιακοί Σύλλογοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να διεκδικήσουν δυναμικά την ολοκλήρωση της Ε.Ο. Τρίπολης – Αρχαίας Ολυμπίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μια προσπάθεια καταγραφής όλων των ελεύθερων επαγγελματιών της Γορτυνί­ας.

Από μια πρώτη εκτίμηση αυτοί αγγίζουν τα 600 άτομα.

Στην ανεπίσημη αυτή κα­ταγραφή, ελεύθεροι επαγ­γελματίες λαμβάνονται όλοι όσοι δραστηριοποιούνται οι­κονομικά στη Γορτυνία. Έτσι δεν λαμβάνονται καθόλου οι συνταξιούχοι που είναι υπο­απασχολούμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι. Από μια ενδελεχή μελέτη των στοιχείων υπερτε­ρούν σε μεγάλο βαθμό οι κτη­νοτρόφοι, ενώ ακολουθούν οι ιδιοκτήτες ταβερνών/εστια­τορίων, οι ιδιοκτήτες καφέ, οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, καθώς και όσοι διαθέτουν ξενοδοχεία ή ξενώνες.

Σε κάθε μικρό χωριό της Γορτυνίας συναντάμε συνή­θως κάποιους λιγοστούς κτηνοτρόφους/αγρότες ή μελισ­σοκόμους καθώς και 1-2 ιδιο­κτήτες καφέ ή ταβέρνας.

Στα μεγαλύτερα χωριά και κυρίως στις έδρες των τέως Δήμων συναντάμε και άλλα επαγγέλματα, όπως εργολάβους, οικοδόμους, κρεοπώλες, ιδι­οκτήτες ταξί, ηλεκτρολόγους, κομμώτριες, κ.α.

Στα τουριστικά χωριά, συναντάμε πλέον αρκετούς ιδιοκτήτες καταλυμάτων και εστιατορίων, καθώς και κα­ταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα, ζαχαροπλαστεία, είδη δώρων κ.α. Για παράδειγ­μα στην έδρα της Γορτυνίας, την τουριστική Δημητσάνα, υπάρχουν 20 ιδιοκτήτες κα­ταλυμάτων και 16 ιδιοκτήτες καφέ ή εστιατορίων.

Όλη αυτή η έρευνα αποτυ­πώνει την πραγματική κατάσταση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη Γορτυ­νία. Το νούμερο αυτό στο σύνολό του δεν είναι αμελητέο, όμως χρήζει βαθύτερης ερμηνείας. Και αυτό γιατί ο αριθμός αυτός δεν είναι μοιρασμένος σε όλα τα χωριά της Γορτυνίας. Αντιθέτως φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επαγγελ­ματιών στην «τουριστική» Γορτυνία, ενώ η Κάτω Γορτυνία «ψυχορραγεί» και κρατιέται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα. Και βέβαια εδώ τίθενται το ερώτημα ποια πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε μια από τις δύο αυτές ξεχωρι­στές περιοχές, αλλά και ποια κίνητρα δίνονται από την πολιτεία στους νέους ανθρώπους να μείνουν και να εργαστούν εκεί;

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η καταγραφή αυτή είναι αποτέ­λεσμα μιας χρονοβόρας έρευνας. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Τροπαιτών κ.Αννα Βούτα και ο Γεν. Γραμματέας Μαρίνης Πετρόπουλος προσπάθησαν να έρθουν σε επικοινωνία με όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να τους δώσουν τα στοιχεία. Αναμένονται δε ακόμα στοιχεία για τη Βυτί­να καθώς και από κάποια μικρά χωριά. Όταν θα ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, θα επανέλθουμε σε επόμενο φύλλο της εφημερίδος μας με πιο αναλυτική κατάσταση ανά χωριό.

Πέννυ Κ.

@ Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Γορτυνία” μηνός Ιουλίου