Ορκίστηκαν νέοι ιατροί στα Π. Ι. Βαλτεσινίκου και Βλαχορράφτη

Ο Δ/ντης ΕΣΥ του Κ.Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Χειρούργος-Ορθοπαιδικός, Γιωργ. Κούβελας έκανε γνωστό ότι όρκισε σήμερα για κάλυψη κενών θέσεων Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου τους ιατρούς:

Ορκίσθηκαν οι ιατροί :
ΔΗΜΑ Μαρία ,
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Φωτεινή και ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Γεώργιος
για τα :
Π Ι ΒΛΑΧΟΡΑΦΤΗ Γορτυνίας ,
Π.Ι ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ Γορτυνίας και
Π Ι ΊΣΑΡΙ Μεγαλοπόλεως αντίστοιχα.