Πρόγραμμα ονομαστηρίων Σεβ. Μητροπολίτη Αλεξάνδρου

Τήν Κυριακή 28η Αὐγούστου 2022 καί ἀπό ὥρας 7ης πρωϊνῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θά λειτουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Δάρα Μαντινείας, ὅπου θά τελέσῃ τήν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ νέου Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ κ. Δημητρίου Πολύδωρου.

Τήν Τρίτη, 30η Αὐγούστου 2022, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἄγει τά ὀνομαστήριά του, δέν θά ἑορτάσῃ κατά τό εἰωθός, θά τελέσῃ ὅμως τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τό ἀνακαινισθέν παλαιόν Μοναστήριον τῆς Παναγίας ἐπί τοῦ ὄρους Τσεμπεροῦ τοῦ χωρίου Πάπαρι, ὅπου θά τελέσῃ τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ὡς ἄνω κ. Δημητρίου Πολύδωρου καί τήν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ κ. Ἰωάννου Παζιούρου.

Τήν παραμονή τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Δευτέρα 29 Αὐγούστου καί ὥρα 6.00 μ.μ.,  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας θά προστῇ τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Ἀσέας Μαντινείας.

Τοῦτο πρός ἐνημέρωσιν τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως