Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Ζυγοβίστι

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Ζυγοβίστι, το οποίο στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο Ζυγοβιστίου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κτήριο σταμάτησε να λειτουργεί ως σχολείο το 1979, ενώ είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο.

Δ.Τ. Περιφέρειας