Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα Λουτρά Ηραίας

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα Λουτρά Ηραίας

Οι πίνακες:

1.ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ