Πρόσληψη 18 ατόμων στον Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ