Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις 12:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΠΑΤΣΟΥΡΙΑ’’ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00€, χρηματοδότησης ΚΑΠ Π.Ε. Αρκαδίας.
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δημητσάνας».
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ράφτη – Κακουραίκων – Σαρακινίου».
  4.  Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
  5. Ψήφιση πίστωσης 43,67 € για δαπάνες ηλεκτροδότησης αναψυκτηρίου στο Αγιονέρι Γορτυνίας (οριστικοποίηση της εργοταξιακής παροχής ισχύος) και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.
  6. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανάσιου επί της από 15-10-2020 καταγγελίας του κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου για καταπάτηση δημοτικού χώρου στην κοινότητα Βαλτεσινίκου.
  7.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για την εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ – ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΦΛΟΡΙΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Γορτυνίας.
  8.  Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Βασιλείου Κωστόπουλου.
  9.  Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Αθανασίου Καρνέζη.
  10.  Ένατη (9η) αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.