Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Τη Δευτέρα 22.08 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Κατανομή επιχορήγησης 283.854,48€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
2. Κατανομή επιχορήγησης 150.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 516827 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».
3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής εξακρίβωσης τιμών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Παράταση χρόνου ισχύος της χρηματοδότησης για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες» (ΣΑΕ 055).
5. Κατανομή ποσού 140.564,90 Ε υπολοίπου χρηματοδότησης (ΣΑΕ 055, αριθ. 2003ΣΕ05500005) (5363/17 – 02 – 2017 (ΑΔΑ: 7ΥΛΑ465ΧΘ7-46Μ), αξιοποίηση ποσού έκπτωσης του έργου «Έργα Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικής οδοποιίας που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Γορτυνίας (Δ.Ε. Ηραίας)».
7. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό δικηγόρου ο οποίος θα συντάξει έγγραφες εξηγήσεις επί προκαταρκτικής εξετάσεως σε σχηματισθείσα δικογραφία από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως (Α.Β.Μ.: Α22/899) για παράβαση του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.1650/1986 (ρύπανση περιβάλλοντος).
8. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης στις 16-11-2022 στην εκδίκαση αγωγής (καταβολή δικηγορικής αμοιβής) της Κωνσταντίνας Καπογιάννη.
9. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
10. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση και λοιπές νομικές ενέργειες σχετικά με καταστροφή – κλείσιμο αγροτικού δρόμου – μονοπατιού στην Τ.Κ. Πυρρή, κατόπιν αναφοράς του Προέδρου της Τοπική Κοινότητας.
11. Έγκριση (7ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
12. Έγκριση (8ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
13. Έγκριση (9 ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.