Συνεδριάζει την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου το ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
Α . Ειδικά θέματα
1. Έργα και δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πετράκος Αθανάσιος, επικεφαλής ελάσσων μειοψηφίας
Β . Διοικητικά – Οικονομικά θέματα
2. Έγκριση αιτήματος για τη παράταση της διάρκειας της από 17.08.2023 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 23SYMV013267720) (εξαναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρονάς Άγγελος, Αντιπεριφερειάρχης
3. Έγκριση του από 16-8-2023 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Αποκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα και προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 510
θέσεων στο γήπεδο Ζευγολατιού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οικονόμου Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης
4. Έγκριση ΣΤ’ Πρακτικού επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και παρακολούθησης της διακήρυξης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2023 στο Νομό Κορινθίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης
Γ . Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
5. Έγκριση αιτήματος για τη παράταση της διάρκειας της από 17.08.2023 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 23SYMV013267720) (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Άγγελος Χρονάς, Αντιπεριφερειάρχης
6. Έγκριση αιτήματος τρίτης παράτασης χρονοδιαγράμματος της από 14-7-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22 SYMV010934610 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης
7. Έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, της σκοπιμότητας αυτής και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Πελοπόννησος 2021-2027 στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 5. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας» και των Υποδράσεων 4.ια.1.2 με τίτλο: «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» & 4.ια.1.1 με τίτλο: «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020», με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους Ναυπλιέων, Τρίπολης, Κορινθίων, Σπάρτης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Σικυωνίων, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, Μονεμβασιάς, Πύλου – Νέστορος, Βόρειας Κυνουρίας, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας και Ανατολικής Μάνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρονάς Άγγελος, Αντιπεριφερειάρχης
8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης (εξτου άρθρου 100 του ν. 3852/2010)
μεταξύ της «Περιφέρειας Πελοποννήσου», και του «Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» για το έργο: «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
9. Κατεπείγουσα έγκριση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσουκαλάς Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης