Χωριά

gortynia
ΧΩΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ή ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΥΛΕΥΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Αγάλω Αραμουζά (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Ράφτη Δήμος Ηραίας 440 μέτρα
Αγιονέρι Μπέτσι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λουρών Δήμος Ηραίας 280 μέτρα.
Άγιος Αθανάσιος Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λαγκαδίων Δήμος Λαγκαδίων
Άγιος Ιωάννης Ηραίας Αγιάννης Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 130 μέτρα
Άγιος Νικόλαος Οικισμος Τοπ. Κοινότητος Παραλογγών Δήμος Κοντοβαζαίνης
Άγιος Νικόλαος Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λαγκαδίων Δήμος Λαγκαδίων
Αγριδάκι Οικισμός Τοπικής Κοινότητος Λάστας Δήμος Βυτίνας 1.140 μέτρα.
Αγρίδι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 880 μέτρα
Αετορράχη Ζουλάτικα (μετονομασία με Διάτ. του 1927) ή Ζουλατίκων Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 500 μέτρα
Άνω Καλύβια Κερπινής Οικισμος Τοπ. Κοινότητος Κερπινής Δήμος Κλείτορος 620 μέτρα.
Άνω Καλύβια Σύρνας Καλυβάκια Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Σύρνας Δήμος Τρικολώνων 640 μέτρα
Απόσκια Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Βελημαχίου Δήμος Κοντοβαζαίνης 840 μέτρα
Αράπηδες Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Σέρβου Δήμος Ηραίας 860 μέτρα
Αράχωβα Κισσός (μετονομασία με Διάταγμα του 1930) και Λύκαινα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 900 μέτρα
Αρσηναία Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Μοναστηρακίου Δήμος Κοντοβαζαίνης 300 μέτρα
Ατσίχωλος Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 560 μέτρα
Βαλτεσινίκο Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 1.140 μέτρα
Βάχλια Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 620 μέτρα.
Βελημάχι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 860 μέτρα
Βλόγγος Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Ζάτουνας Δήμος Δημητσάνης 1.060
Βούτση Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 550 μέτρα
Βυδιάκι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 690 μέτρα
Βυζίκι Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 700 μέτρα
Βυτίνα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 1.040 μέτρα.
Γαλατάς Οικισμός Τοπ. Κοινότητας Περδικονερίου Δήμος Τροπαίων 710 μέτρα
Δάφνη (Νέα) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Νεοχωρίου Δήμος Τροπαίων 120 μέτρα
Δήμητρα Δίβριτσα (μετονομασία με Διάταγμα του 1928) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 540 μέτρα
Δημητσάνα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 960 μέτρα.
Δόξα Βρεντεμπούγα ((μετονομασία με Διάτ. του 1928) και Βρεντέμπεη & Μαυροσυκιά Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 580 μέτρα
Δρακοβούνι Γλόγοβα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 770 μέτρα
Δωδεκάμετρον Οικισμός Τοπικής Κοινότητας Χώρας Δήμος Τροπαίων 130 μέτρα
Ελαία Σεϊντάγα Οικισμός Τοπικής Κοινότητας Χώρας Δήμος Τροπαίων
Ελάτη Γαρζενίκος και Δίρρεμα (μετονομασία με Διατ. του 1928) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 1.200 μέτρα
Ελληνικόν Μουλάτσι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τρικολώνων 720 μέτρα
Ζάτουνα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 1.020 μέτρα
Ζυγοβίστι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 1.160 μέτρα
Ζώνη Ζουνάτι (μετονομασία με Διάταγμα του 1928) Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 500 μέτρα
Θεόκτιστο Τοπόριστα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 640 μέτρα
Κακουραίικα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 280 μέτρα
Καλλιάνι Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 520 μέτρα
Καλονέρι Σβόρνα (μετονομασία με Διάταγμα του 1955) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λαγκαδίων Δήμος Λαγκαδίων 1.020 μέτρα
Καλυβάκια Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Καρύταινας Δήμος Γόρτυνος 440 μέτρα
Καλύβια Καρνέση Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Πράσινου Δήμος Κλείτορος 520 μέτρα
Καμενίτσα,η Καμινίτσα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 580 μέτρα
Καπελίτσα Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Τριποταμιάς Δήμος Τροπαίων 180 μέτρα
Καρβουνάρης Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Καρύταινας Δήμος Γόρτυνος 400 μέτρα
Καρβούνιο Οικισμός Τοπικής Κοινότητος Καμενίτσας Δήμος Βυτίνας 600 μέτρα
Καρδαρίτσι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 900 μέτρα
Καρκαλού Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Δημητσάνας Δήμος Δημητσάνης 980 μέτρα.
Καρύταινα Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 500 μέτρα
Καστράκι Ρένεσι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 270 μέτρα
Κατσίμπαλι Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 400 μέτρα
Κάτω Καλύβια Οικισμος Τοπ. Κοινότητος Κερπινής Δήμος Κλείτορος 500 μέτρα
Κάτω Ριζοσπηλιά Μικροχώριον και Κοκορίτσα Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Ριζοσπηλιάς Δήμος Δημητσάνης 300 μέτρα
Κάτω Σπάθαρη Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Σπάθαρη Δήμος Τροπαίων 210 μέτρα
Κερπινή Μονάστρα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 920 μέτρα
Κοκκινοράχη Μπούγα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 630 μέτρα
Κοκκοράς Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 380 μέτρα
Κοντοβάζαινα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 700 μέτρα
Κοτύλιο Δραγουμάνου (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 830 μέτρα
Κουρούβελι Κουρουβέλιον Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Βαλτεσινίκου Δήμος Κλείτορος 1.000 μέτρα
Κουρουνιού Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 700 μέτρα
Κρυονέρι Εγκλαίνοβα ή Αιγλένοβα (μετονομασία με Διάτ. του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Σαρακινίου Δήμος Γόρτυνος 430 μέτρα
Κυπαρίσσια Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 400 μέτρα
Λαγκάδια Τοπική Κοινοτητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Λαγκαδίων 1.000 μέτρα
Λάστα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 1.060 μέτρα
Λευκοχώρι Ρεκούνι ((μετονομασία με Β.Διάταγμα του 1940) Τοπική Κοινοτητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Λαγκαδίων 550 μέτρα
Λιβαδάκι Τοτάρεσι και Τσιάρεσι (μετονομασία με Διάτ. του 1927) Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 220 μέτρα
Λιθαρός Μαρκινέζα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λουρών Δήμος Ηραίας 330 μέτρα
Λιοδώρα Τσούκα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 160 μέτρα
Λουτρά Ηραίας (Ιαματικές Πηγές) Καλύβια (μετονομασία με Διάταγμα του 1928) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 260 μέτρα
Λυκούρεση Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 900 μέτρα
Λυσσαρέα Μπουγιάτι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 700 μέτρα
Λώτη Λότι Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λουτρών Δήμος Ηραίας 180 μέτρα
Μαγούλιανα Αργυρόκαστρο Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 1.200 μέτρα
Μάραθα Βλαχόρραπτη Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 660 μέτρα.
Μάρκου Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Ζάτουνας Δήμος Δημητσάνης 900 μέτρα
Μαυριά Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 430 μέτρα
Μεθύδριο Νεμνίτσα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Πυργακίου Δήμος Βυτίνας 1.060 μέτρα
Μελιδόνι Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Τροπαίων Δήμος Τροπαίων 340 μέτρα
Μελισσόπετρα Τρεστενά (μετονομασία με Διάτ. του 1927) Κοκορίτσα, Μικροχώρι ή Στρούζανον Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 800 μέτρα
Μοναστηράκι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 600 μέτρα
Μουριά Συριάμου (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Πουρναριάς Δήμος Κλείτορος 460 μέτρα
Μπαρδάκιο Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Κοκκορά Δήμος Ηραίας 100 μέτρα
Μπερτσιά Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Νεοχωρίου Δήμος Τροπαίων 140 μέτρα
Μπουλιάρη Οικισμός Τοπ. Κοινότητας Περδικονερίου Δήμος Τροπαίων 740 μέτρα.
Μυγδαλιά (Αμυγδαλιά) Γλανιτζιά (μετονομασία με Διάτ. του 1928) και Σταυροκλήσιον Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 820 μέτρα.
Νεοχώρι Νηοχώρι Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 300 μέτρα
Νυμφασία Γρανίτσα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 840 μέτρα
Ξεροβούνι Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λαγκαδίων Δήμος Λαγκαδίων
Ξηροκαρύταινα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 830 μέτρα
Ολομάδες Σολμαίδας Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Βαλτεσινίκου Δήμος Κλείτορος 940 μέτρα
Όχθια Καρακασάνι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 450 μέτρα
Παλαιόκαστρο Παληόκαστρον) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Σαρακινίου Δήμος Γόρτυνος 360 μέτρα
Παλαιόπυργος Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Μυγδαλίας Δήμος Κλείτορος 560 μέτρα
Παλαιοχώρι Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Δημητσάνας Δήμος Δημητσάνης 850 μέτρα.
Παλαμάρι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τρικολώνων 640 μέτρα
Παλάτος Οικισμός Τοπικής Κοινότητος Κοτυλίου Δήμος Γόρτυνος 840 μέτρα
Παλούμπα Παλούμα Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 740 μέτρα
Παν Μαγουλιανίτικα, Καλύβια- Καμπέα Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Μαγουλιάνων Δήμος Βυτίνας 1.035 μέτρα
Παναγιά Ζέρζοβα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 600 μέτρα
Παναγίτσα Γκιούσι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Τριπόλεως Δήμος Λεβιδίου 540 μέτρα
Παππαδάς Παπαδού Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Παλούμπα Δήμος Ηραίας 540 μέτρα
Παραλογγοί Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κοντοβαζαίνης 800 μέτρα
Παρνασσός Μπρατίτσα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λουτρών Δήμος Ηραίας 440 μέτρα
Παύλια Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τρικολώνων 700 μέτρα
Πελέκι Μποκοβίνα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Μοναστηρακίου Δήμος Κοντοβαζαίνης 640 μέτρα
Πέρα Βάχλια Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Βάχλιας Δήμος Κοντοβαζαίνης 630 μέτρα.
Περδικονέρι Κατσουλιά (μετονομασία με Β.Διάταγμα του 1958) Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 840 μέτρα
Πέττα Οικισμος Τοπ. Κοινότητος Παραλογγών Δήμος Κοντοβαζαίνης 750 μέτρα
Πουρναριά Ποδόγυρα ή Ποδογορά (μετονομασία με Διάτ. του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 520 μέτρα
Πράσινο Καρνέσι (μετονομασία με Διάτ. του 1927) και Ξηροκαμπιά Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Κλείτορος 840 μέτρα
Πτεριά ή Φτεριά Τσιάρνη (μετονομασία με διάταγμα του 1928) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λαγκαδίων Δήμος Λαγκαδίων
Πυργάκι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Βυτίνας 1.100 μέτρα
Πυρρή Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 140 μέτρα
Ράδου Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 1.190 μέτρα
Ράφτη Ράπτη και Τουρκόρραφτι Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 730 μέτρα
Ράχες Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 480 μέτρα
Ριζοσπηλιά Στρούζα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Δημητσάνης 420 μέτρα
Σαρακίνι Γόρτυνος Παλαιόκαστρο Τοπική Κοινότητα Δήμου Μεγαλόπολης Δήμος Γόρτυνος 540 μέτρα
Σαρακίνι Ηραίας Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 720 μέτρα
Σαρλαίικα Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Παλούμπα Δήμος Ηραίας 420 μέτρα
Σέρβου Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 1.060 μέτρα
Σούδελη Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Βελημαχίου Δήμος Κοντοβαζαίνης 820 μέτρα
Σπάθαρη Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 600 μέτρα
Σταυρί Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Δήμητρας Δήμος Κοντοβαζαίνης
Σταυροδρόμι Αλβάνιτσα (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Σπάθαρη Δήμος Τροπαίων 600 μέτρα
Στεμνίτσα Υψούς (μετονομασία Α.Υ.Εσωτ. το 1915) Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τρικολώνων 1.100 μέτρα
Στρογγυλό Οικισμός Τοπικής Κοινότητος Κοτυλίου Δήμος Γόρτυνος 420 μέτρα
Συριαμάκος Συριάμου και Κερέσοβα Οικισμός Τοπ. Κοινότητας Περδικονερίου Δήμος Τροπαίων 420 μέτρα
Σύρνα Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τρικολώνων 810 μέτρα
Τουθόα Τσίπολις (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λευκοχωρίου Δήμος Λαγκαδίων 620 μέτρα.
Τουμπίτσι Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Ραχών Δήμος Τροπαίων 140 μέτρα
Τρανή Λάκκα Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Νεοχωρίου Δήμος Τροπαίων 220 μέτρα
Τριποταμιά Μπέλεσι (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Τροπαίων 160 μέτρα
Τρόπαια Βερβίτσα Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας, Δήμος Τροπαίων 760 μέτρα
Φαναράκι Μπέχρου (μετονομασία με Διάταγμα του 1927) Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Καστρακίου Δήμος Τροπαίων 340 μέτρα
Φούσκαρη Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Λευκοχωρίου Δήμος Λαγκαδίων 420 μέτρα
Χάνια Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Τριποταμιάς Δήμος Τροπαίων 70μέτρα
Χρυσοχώρι Βλάχοι (μετονομασία με Β.Διάταγμα του 1957) Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 145 μέτρα
Χώρα Tοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας, Δήμος Τροπαίων 400 μέτρα
Ψάρι Ηραίας Τοπική Κοινότητα Δήμου Γορτυνίας Δήμος Ηραίας 860 μέτρα
Ψάρι Τρικολώνων Οικισμός Τοπ. Κοινότητος Παλαμαρίου Δήμος Τρικολώνων 720 μέτρα