Αυτοψία Λαμπρόπουλου στα έργα στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης – Άργους και Τρίπολης – Σπάρτης (ph)

Αυτοψία στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης – Αργους διενήργησε την περασμένη Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, προκειμένου να διαπιστώσει την εξέλιξη των εργασιών στο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης του εν λόγω οδικού άξονα.

Ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από υπηρεσιακούς παράγοντες, διαπίστωσε ότι με την κατασκευή κατάλληλου τεχνικού έργου επιλύθηκε το πρόβλημα της απορροής των ομβρίων υδάτων, που είχε προκύψει τα τελευταία χρόνια, μπροστά από τον ναό των Αγίων Αναργύρων. Επίσης, παρακολούθησε τις εργασίες κατασκευής τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την προστασία από καταπτώσεις, στο ανάντι πρανές της εν λόγω οδού.

Μετά και την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών που ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες, υπολείπονται -για την ολοκλήρωση του έργου- οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και εργασίες επενδύσεων πρανών της οδού με πλέγμα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Αρκαδίας.

Επίσης, την ίδια ημέρα διενήργησε αυτοψία στις δύο εργολαβίες που εκτελούνται από την Π.Ε. Αρκαδίας στον παλιό εθνικό δρόμο Τρίπολης – Σπάρτης.

Ο αντιπεριφερειάρχης επιθεώρησε τον νέο ασφαλτοτάπητα που διαστρώθηκε σε μήκος μεγαλύτερο από 3 χιλιόμετρα και ενημερώθηκε για τις υπολειπόμενες τεχνικές εργασίες (επενδύσεις πρανών, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, έργα για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, υπολειπόμενες ασφαλτικές εργασίες, κ.α.).

“Με την ολοκλήρωση των δύο πιο πάνω εργολαβιών, που εκτελούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Αρκαδίας, τα περίπου 23 χιλιόμετρα της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης – Σπάρτης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας θα καταστούν απολύτως λειτουργικά και ασφαλή, εξυπηρετώντας τη διανομαρχιακή μετακίνηση μεταξύ Αρκαδίας και Λακωνίας” σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Χρ. Λαμπρόπουλος.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.